องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
  39 หมู่ 2 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150
โทรศัพท์ 081-7976566
www.kohprathong.go.th