ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง 67 หมู่ 2 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรีู จังหวัดพังงา 82150